SATHİ KAPLAMALI YOLLARIN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Saltan M., Sarıoğlu O.

Journal of Engineering Sciences and Design, vol.9, no.2, pp.463-475, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığının büyük bir kısmı karayolu vasıtası ile sağlanmaktadır. Karayolu ulaşımında farklı üstyapı tipleri görülebilir. Bu tipler arasından karayollarında en çok tercih edileni bitümlü sıcak karışımlardır. Ancak bitümlü sıcak karışımların maliyetleri çok yüksektir. Sathi kaplamalı yollar, ilk yapım maliyetlerinin düşük, yolun trafiğe kapalı kalacağı sürenin az olması gibi nedenlerden dolayı gelişmekte olan ülkelerde en çok kullanılan yol türüdür. Bu çalışma, Isparta çevresindeki bazı sathi kaplamalı köy yollarını oluşturan tabakaların dayanımlarının ve yolların yapısal durumlarının tahribatsız deneyler ile incelenmesini içerir. Bu amaç için tahribatsız deneyler arasından, Dinamik Koni Penetrasyon ve Hafif Düşen Ağırlık Deflektometresi deneyleri tercih edilmiştir. Çalışmada, farklı zamanlardaki ölçümlerde elde edilen defleksiyon ve elastisite modülü değerleri ile sathi kaplama tabakalarının özellikleri ve sıkışma durumu araştırılmıştır. Dinamik Koni Penetrasyon deney aleti kullanılarak arazide yapılan ölçümler sonucu, üstyapı tabaka dayanımları saptanmıştır. Hafif Düşen Ağırlık Deflektometresi deneylerinden elde edilen sonuçlara göre defleksiyon değerlerinin arttığı, elastisite modülü değerlerinin düştüğü görülmüştür.