DergiPark Veri Tabanındaki İİBF Dergilerinde Yayımlanan“Bilim ve Teknoloji” Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi


ÇELİKKAYA S., EZANOĞLU Z., KARAÇADIR V.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.20, pp.708-725, 2019 (Peer-Reviewed Journal)