Aksu Çayı nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal ParametrelerininMakroomurgasız Çeşitliliği Üzerine Etkisi


KALYONCU H., YORULMAZ B., BARLAS M., YILDIRIM M. Z. , ZEYBEK M.

Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, vol.20, no.1, pp.23-33, 2008 (Peer-Reviewed Journal)