Aksu Çayı nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal ParametrelerininMakroomurgasız Çeşitliliği Üzerine Etkisi


KALYONCU H., YORULMAZ B., BARLAS M., YILDIRIM M. Z., ZEYBEK M.

Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, vol.20, no.1, pp.23-33, 2008 (Peer-Reviewed Journal)