Küresel Şirketlerde Yeni Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşletme Diplomasisi Yönetimi Shell Mampf Foods ve Coca Cola Vakaları


KAYGISIZ U., DİNÇ M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.14, pp.141-166, 2011 (Peer-Reviewed Journal)