İş Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri İş Stresinin Aracılık Rolü


TURUNÇ Ö., ERKUŞ A.

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.19, pp.415-440, 2010 (Peer-Reviewed Journal)