Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde çerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi


AYDIN B., DEMİRER V.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.1, pp.57-82, 2017 (Peer-Reviewed Journal)