Akut lenfoblastik lösemili bir olguda indüksiyon kemoterapisi sırasında gelişen ağır hipertrigliseridemi


ALBAYRAK M., KAYA Z., YILMAZ KESKİN E. , YENİCESU İ., KOÇAK Ü., GÜRSEL T.

7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey