SİLİBİNİNİN MCF-7 HÜCRE HATTINDA OLUŞAN DNA HASARINA KARŞI ETKİSİ


Özgöçmen M. , Aşcı Çelik D.

III. International Health Science And Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.748-755

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.748-755

Abstract

Meme kanseri kadınlarda en sık tanı konulan kanser türlerinden olup kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Son yıllarda kansere karşı ilaç kaynağı olarak bitkisel kökenli tedaviler araştırılmaktadır. Bu etkenlerden biri olan silibinin doğal olarak oluşan bir polifenolik flavonoid olup Silibium marianum bitkisinin biyolojik olarak aktif bir bölümünü oluşturmaktadır. Son çalışmalar silibininin hem koruyucu hem de antikarsinojenik etkisini farklı kanser modellerinde göstermekte olup meme, akciğer, kolon, pankreas ve prostat kanser hücrelerinde in vivo ve in vitro olarak proliferasyonu inhibe ettiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, DNA üzerindeki koruyucu etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Çalışmamızda MCF-7 hücre hattında oluşan DNA hasarına karşı silibininin koruyucu etkisinin olup olmadığı alkalin comet metodu ile değerlendirilmiştir. MCF-7 hücre hattında etkili silibinin dozu 24, 48, 72 saatler için 100 μM olarak belirlenmiş (IC 50:50) ve kontrol grubu olarak herhangi bir uygulama yapılmayan hücreler kullanılmıştır. Comet metodunun uygulanmasının ardından floresan mikroskop altında fotoğraf çekilmiş ve sonuçlar Open Comet görsel değerlendirme programı ile analiz edilmiştir. DNA hasarını değerlendirmek için Kuyruk DNA Yüzdesi parametresi seçilmiş ve p <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Silibinin ile muamele edilmiş gruplar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; 24 saatlik uygulama sonucunda DNA hasarında değişim gözlenmezken, 48 ve 72 saatlik uygulama sonucunda DNA hasarında azalma tespit edilmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da DNA hasarında meydana gelen azalma koruyucu bir etkinin olabileceğini ve daha ileri mekanizmalar ile araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. Anahtar kelimeler: Comet metodu, DNA hasarı, MCF-7, Meme kanseri, Silibinin