Kafa travmalı hastaların değerlendirilmesi retrospektif çalışma


ŞENOL N. , KÖSE T., GÖRGÜLÜ A., KARAASLAN T. , TÜREYEN K., ALBAYRAK S. B. , ...More

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey