Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


ÇARIKÇI İ. H., KOYUNCU O.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-18, 2010 (Peer-Reviewed Journal)