Geç Antik Dönem’de Konane (ὁ Κνλάλεο, Ἰνπζηηληαλνύπνιηο)


HÜRMÜZLÜ KORTHOLT B., FIRAT M., KAŞKA G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)