Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi


DULUPÇU M. A., TURUNÇ Ö., KÜÇÜKKALAY A. M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.103-118, 2000 (Peer-Reviewed Journal)