Temel Motivasyon Kaynaklarının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


Özçoban E., Özkul A. S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.3, pp.813-828, 2019 (Peer-Reviewed Journal)