Bazı Rifâî Fütüvvetnâmeleri Üzerine Bir Değerlendirme


SARIKAYA M. S.

Ahîlik Uluslar arası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, Kayseri, Turkey, 20 - 22 September 2011, pp.92-116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.92-116
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes