Yerel Halkın Toplumsal Kapasite Algısının Turizm Potansiyeli Algısına Etkisi: Isparta Örneği


ERDOĞAN MORÇİN S., KORKMAZ ÖZCAN Z.

III.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 10 - 11 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes