Kurumsal Yönetim Temelinde Muhasebe Bilgi Kalitesinin Geliştirilmesi


ÖZÇELİK H.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, pp.532-547, 2018 (Peer-Reviewed Journal)