Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma


ARKLAN Ü.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.45-65, 2006 (Peer-Reviewed Journal)