Resim Sanatında Yenidenüretim Nesnesi Olarak Propaganda İmgeleri


Creative Commons License

Çakmakçı M., Köse O.

Art-e Sanat Dergisi, vol.14, no.27, pp.548-573, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 27
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.896619
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.548-573

Abstract

Propaganda, her yeni ideolojide ve yeni üretim ilişkisinde imgeler ile görünür kılınmıştır. Propaganda

imgesinin gösterim biçimleriyle sunulduğu en etkili yerlerden biri ise güncel teknolojinin görsel ve

işitsel araçları olur. Özellikle sayısal yayın teknolojileri ile yaratılan görsel dil propaganda için araç

olmakla kalmamış, 1900’lerin başından itibaren ideolojik tavrını göstermek isteyen sanatçıları da

etkisi altına almıştır. Bu etki ilk olarak sayısal teknolojinin çıktılarının birebir geleneksel imgesel

gösterge düzlemlerine eklenmesiyle kendini göstermiştir. Teknolojinin imgelerini ve çıktılarını sanatın

içine dahil eden anlayışla birlikte, sanatçıların pek çoğu ideolojik söylemini bu araçlarla üretilen

imgeler çerçevesinde geliştirmeye başlar. Propaganda imgelerinin sanatsal aktarım biçimlerindeki

değişim net olarak izlenirken bu sanatsal uygulama biçimleri kuramsal olarak temellenmeye başlar ve

Postmodern dönemin yöntemlerinden biri olan “yenidenüretim” içinde karşılığını bulur. Bu üretim

biçiminde bilgi akışının gerçekleştiği medya ve araçlarına ait görüntüler de dahil olmak üzere

üretilmiş her tür imge bağlamından kopartılarak başka bir yapıtın nesnesine dönüştürülmektedir.

Sonuç olarak araştırmada toplumsal koşullar ve değişen araçlar da düşünülerek propaganda amaçlı

üretilmiş imgelerin resim sanatındaki üretim ilişkileri ve bu resimlerin etki alanı tespit edilmeye

çalışılmıştır.