Polislerin Çalışma Saatlerinin Aile-Yaşam Kalitesine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma


UZUNBACAK H. H.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.1235-1256, 2017 (Peer-Reviewed Journal)