Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performans Analizi


Yiğit V.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.609-624, 2020 (Peer-Reviewed Journal)