Enerji-Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’xxnın Büyümesi ve Su Kalitesi Üzerine Etkisi


DEMİR O., SAVAŞ S., GÜMÜŞ E.

S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.1-24, 2001 (Peer-Reviewed Journal)