İtici ve Çekici Motivasyon Faktörlerinin Turistlerin Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği


Creative Commons License

Davras Ö., Tatık E.

in: Daha iyi bir dünya için TURİZM, Levent Altınay,Osman. M. Karatepe,Muharrem Tuna, Editor, Florida Antiquarian Booksellers Association , Florida, pp.1-12, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Florida Antiquarian Booksellers Association
  • City: Florida
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Editors: Levent Altınay,Osman. M. Karatepe,Muharrem Tuna, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı itici ve çekici motivasyon faktörlerinin turistlerin davranışsal niyetleri

üzerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2021 yaz sezonunda Muğla iline gelen 405

yerli ve yabancı turist üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi ile itici

motivasyon faktörleri “macera ve bilgi edinme”, “rahatlama”, “arkadaşlık ilişkileri” ve “kaçış”;

çekici motivasyon faktörleri ise “doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler”, “etkinlikler”, “ekonomik

koşullar” ve “altyapı, hijyen ve güvenlik” olarak tespit edilmiştir. Çok değişkenli regresyon analiz

sonuçları tüm çekici faktörlerin turistlerin davranışsal niyetlerini anlamlı ve olumlu etkilediğini

ortaya koymuştur. Diğer taraftan itici faktörlerden sadece kaçış boyutunun davranışsal niyet

üzerindeki etkisi vardır.