Biyosentez Yöntemi ile Defne yaprağı (Laurus nobilis) Kullanılarak SiClAgNP Nanokompozitinin Üretilmesi ve Karakterizsayonu


KIRKAN B., AKYOL B.

International Trace Analysis Congress(iTAC 2018), 20 - 23 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes