Mesleki Canlılık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


UZUNBACAK H. H., AKÇAKANAT T.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.5, no.28, pp.3222-3230, 2018 (Peer-Reviewed Journal)