Bâbertî’nin Kelama Bakışı -Ebû Hanife’nin Etkisi Bağlamında Bir Değerlendirme


TÜRCAN G.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010 (Peer-Reviewed Journal)