ÖMÜRBEK Nuri MERCAN Yasin 2014 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4 Sayı 1 ss 237 266


ÖMÜRBEK N., MERCAN Y.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.237-266, 2014 (Peer-Reviewed Journal)