TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKİLİŞKİSİNDE DEMOGRAFİKDEĞİŞKENLERİN ROLÜ ISPARTA SAĞLIKÇALIŞANLARINDA BİR UYGULAMA


ARIK a., TURUNÇ Ö.

toros üniversitesi İSBF sosyal bilimler dergisi, vol.3, no.6, pp.109-130, 2016 (Peer-Reviewed Journal)