A descriptive study on in-service English language teachers’ perceptions of the European portfolio for student teachers of languages (EPOSTL) in Turkish setting


Creative Commons License

ÖNAL A. , alagözlü n.

journal of language and linguistic studies, vol.14, no.3, pp.56-76, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : journal of language and linguistic studies
  • Page Numbers: pp.56-76

Abstract

This article aims to arrive at an understanding of in-service language teachers’ perceptions of the EPOSTL self-assessment descriptors in relation to Turkish Foreign Language Education context. More specifically, the researcher aims to reveal the categories of the EPOSTL self-assessment descriptors that have been regarded more important by in-service English language teachers who work for primary, secondary and tertiary level institutions as well as reviewing the suitability and applicability of the EPOSTL self-assessment descriptors for the Turkish context. Adopting a quantitative and quasi-qualitative research design, this study utilized the 195 self-assessment descriptors of the EPOSTL as the items of the questionnaire in the form of a ‘5 point Likert-type scale’ and an open-ended question has been added as the 196th item to collect qualitative data. The means of the in-service English language teachers’ answers have been computed for the whole document and for the categories of the self-assessment descriptors via descriptive statistics involving mean and frequency analyses. As a second step, the distribution of the data has been analyzed via ‘Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test’. As the distribution of the data is not normal, a non-parametric test, rather than a parametric test, has been employed in order to find out the level of differences between and among the groups of in-service English language teachers. Additionally, ‘Kruskal-Wallis H Test’ has been conducted and ‘pairwise comparisons’ have been performed as a last step in order to reveal the self-assessment descriptors of the EPOSTL that have been attached meaningfully different importance by in-service English language teachers working for different levels of institutions. The findings of this study indicate that the self-assessment descriptors of the EPOSTL have largely been welcomed by in-service language teachers in Turkish context.

Bu çalışmanın amacı görev yapmakta olan yabancı dil öğretmenlerin DÖAYAP öz-değerlendirme tanımlayıcılarını Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitimi bağlamında nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, farklı seviyede eğitim kurumlarında (ilk, orta, ve yüksek) görev yapmakta olan katılımcıların DÖAYAP öz-değerlendirme tanımlayıcılarının hangi alt bölümlerini daha önemli gördükleri ve DÖAYAP’ın Türkiye Yabancı Dil Eğitim bağlamına uygunluğu ve uygulanabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel ve yarı-nitel bir araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, DÖAYAP kapsamında bulunan 195 öz-değerlendirme tanımlayıcısı ‘5 puanlık Likert tipi ölçeği’ biçimindeki anketi oluşturmaktadır. Bunun beraberinde, nitel bilgiye ulaşmak amacıyla açık uçlu bir soru da 196. madde olarak ankete eklenmiştir. Belgenin hem tümü için hem de öz-değerlendirme tanımlayıcılarının alt bölümleri için katılımcıların yanıtlarının ortalamaları, ortalama ve frekans analizleriyle birlikte betimleyici istatistik araçlarıyla hesaplanmıştır. İkinci adım olarak, verilerin dağılımı 'Kolmogorov-Smirnov Uygunluk Testi' ile analiz edilmiştir. Verilerin dağılımı normal olmadığı için, katılımcı gruplar arasındaki farkların seviyesini bulmak için parametrik bir test yerine parametrik olmayan bir test uygulanmıştır. Ayrıca, katılımcılar ikiden fazla gruba ayrıldığı için, "Kruskal-Wallis H Testi" ve son aşamada da "çiftli karşılaştırmalar" gerçekleştirilerek farklı seviyedeki eğitim kurumlarında görev yapan katılımcıların anlamlı ölçüde farklı algıladıkları öz-değerlendirme tanımlayıcıları ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma DÖAYAP öz-değerlendirme tanımlayıcılarının Türkiye’de görev yapmakta olan yabancı dil öğretmenleri tarafından büyük ölçüde olumlu karşılandığına işaret etmektedir.