TİCARET SONRASI VERİLERLE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN İNDEKSLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI


SARIÇOBAN K., KÖSEKAHYAOĞLU L.

The Journal of Academic Social Sciences, vol.5, no.47, pp.424-444, 2017 (Peer-Reviewed Journal)