Çalışanlarda İş Tatminini Etkileyen Kişisel Özellikler ve Örgütsel Sonuçları - Süpermarket Çalışanları Üzerine Bir Araştırma


ÇARIKÇI İ. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.2, pp.155-168, 2000 (Peer-Reviewed Journal)