TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ ÇADIR GELENEĞİNİN OSMANLI MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI


AKIN K., KEŞ Y.

JIA JOURNAL (IJIIA) ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI VE KÜLTÜRLERARASI SANAT DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.113-128, 2017 (Peer-Reviewed Journal)