Development of a Feeding Program for Early Larval Stage of Goldfish (Carassius auratus)


Demir O., SARIGÖZ S.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.16, no.2, pp.321-326, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

The aim of this study was to develop a feeding program for early larval stage of goldfish (Carassius auratus) with an initial weight of 0.97-1.13 mg and total length of 5.77 - 6.05 mm. The study was conducted with totally 2340 larvae during 15 days, and included 13 groups with three replications. Four different feeding times (T1-4 ), three different dry (D1-3 “one commercial feed and two test”) diets plus continuous live food were the treatments. Larval growth were checked on 8th day and at the end of the experiment. Dry diets were fed to larvae continuously (T1 ) or after 3 (T2 ), 5 (T3 ) and 7 (T4 ) days of rotifer feeding. Also, in the control group only rotifer (R) was fed for 15 days. Results were analyzed with the factorial analysis design (feeding times × diets) and compared using the Tukey multiple comparison test. A comparison of the control group R with subgroups were also made using the Dunnett?s test. The present results indicate that various combinations of “live and dry foods” administered at different durations significantly effected growth and survival rates of goldfish larvae (P<0.05). Briefly, continuous feeding with all dry diets were not as successful as the others. As the duration of rotifer feeding as first food increased, larval growth and survival also increased even if still worse than the control (15 days rotifer). The best practice for early larval feeding of goldfish could be T4D1-2-3 (7 days rotifer, 3 days rotifer + dry diet and 5 days dry diet) during the first 15 after hatching

Bu çalışmada, Japon balıklarının (Carassius auratus) erken larva dönemi besleme programının geliştirilmesi için canlı ağırlıkları 0,97-1,13 mg ve total boyu 5,77-6,05 mm olan 2340 adet besin kesesi çekilmiş larva kullanılmıştır. Larvalar farklı yemleme zamanı (T1-4 ) ve farklı yemlerle (Y1-3 ; biri ticari karma yem, diğer ikisi deneme yemi) on beş gün süresince beslenmiştir. Kontrol gurubu (KY) da dahil olmak üzere 13 farklı muamele 3 tekerrürlü olarak denenmiştir. Denemede 8. ve 15. günlerde periyodik ölçümler yapılmıştır. Veriler faktöriyel (T1-4 X Y1-3 ) düzende analiz edilerek grup ortalamaları Tukey yöntemiyle, kontrol ve alt gruplar ise Dunnett testiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen yaşama ve büyüme oranları, farklı yemleme zamanı ile canlı ve kuru yem kombinasyonlarından önemli derecede etkilenmiştir. Kısaca, sürekli olarak kuru yemlerle besleme, rotifer ve kuru yem kombinasyonları kadar başarılı olmamıştır. Beslenmeye rotiferle başlanan gruplarda canlı yemle besleme süresi arttıkça, büyüme ve yaşama oranları da artmıştır. Buna göre 15 günlük toplam besleme sürecinde ilk 7 gün canlı yem (rotifer) sonra 3 gün süreyle canlı yem+kuru yem ve daha sonra 5 gün süreyle de tamamen kuru yemle beslenen grupların (T4Y1-2-3 ) daha başarılı olduğu görülmüştür. Böyle bir program Japon balığı erken larva dönemi besleme programı olarak önerilebilir.