Alopesi Areatada Topikal Medikal Tedavi Yaklaşımları


KORKMAZ S.

Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, 2018 (Peer-Reviewed Journal)