”Kur’an Yorumunda Bağlamsal Anlamın Gramatik Çözümleme Üzerindeki Etkisi -Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Takdim-İhtisas İlişkisi Konusunda Zemahşerî’ye Yönelik Eleştirisi Bağlamında-”


AYDIN B.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.1, pp.95-117, 2020 (Peer-Reviewed Journal)