ÖMÜRBEK Nuri YILMAZ Hasan 2009 İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 21 Ekim 2009 s 373 387


ÖMÜRBEK N., YILMAZ H.

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, no.21, pp.373-387, 2009 (Peer-Reviewed Journal)