Kodlama Eğitiminin Öğrencilerin Özyeterlilik Ve Scratch Başarılarına Etkisinin Araştırılması


BÜYÜKKARCI A. , TAŞLIDERE E., SUBAKAN Y.

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey