Güneybatı Antalya Sahil Kesimindeki Kıyı Yerleşmelerde Ekolojiye Duyarlı Bir Turizm Modeli: Kumluca, Mavikent, Adrasan Örnekleri / At The Coastal Settlements On Southwest Antalya Seaboard, An Ecolocically Sensitive Tourism Modal: Kumluca, Mavikent, Adrasan Cases


ÇETİN S., GÖKARSLAN A. B.

Yeşilçağ II / Green Age II, 2. Uluslar arası Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.13-23

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-23
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes