Kur’ân’da Edebî Bir Üslup Olarak Tehekküm Ve Müşâkele – Kelâm Açısından Bir Değerlendirme –


MARULCU H. T.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.29, pp.327-338, 2017 (Peer-Reviewed Journal)