Hadis İlminde Görme Engelli Râvîlerin Rivayete Ehliyetleri


Creative Commons License

Açıkel Y., Memiş M.

Usul İslam Araştırmaları, no.35, pp.55-88, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Usul İslam Araştırmaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-88
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Beş duyu organlarından biri olan görme duyusu, insanların en çok kullandığı duyu organlarından birisidir. Bununla birlikte görme duyusu, bazı sebeplerle yitirilebilmektedir ve bu durum ise insanın bilgi edinmesine olumsuz olarak yansıyabilmektedir. Aynı şekilde râvîler için de görme duyusunun yitirilmesinin bazı olumsuz tesirleri olabilmektedir. Bu nedenle görme engelli râvîlerin görme engelinden ne derece etkilendiklerini tespit etmek, rivayetlerinin sıhhatini tespit etmek açısından önemlidir. Buna binaen bu çalışmada görme engelli râvîlerin rivayetlerinin makbul görülüp görülmediği incelenmektedir. Araştırmanın amacı görme engelinin, râvîlerde ne tür bir etki bıraktığını tespit edip görme engellilerin hadis rivayetine ehliyetlerinin değerini irdelemektir. Çalışmada ilk olarak Arap dilinde görme engeline delalet eden lafızlar tespit edilip kısaca açıklamaları yapılmıştır. Akabinde hadis edâ ve tahammülünde asıl olanın işitme mi yoksa görme mi olduğu izah edilmiştir. Daha sonra muhaddislerin râvîlerde aradıkları temel vasıflar arasında râvînin görüyor olması şartının bulunup bulunmadığı incelenmiş olup görme engellilerin şahitliğe ehliyetleri ile hadis rivayetine ehliyetleri arasındaki ilişki tetkik edilmiştir.