Investigation of Open-Green Areas in Apartment Complexes and Housing Development: Isparta City Center Example


Şahin C., Aşkın M. A.

Kent akademisi (Online), vol.13, no.3, pp.460-474, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35674/kent.781098
  • Journal Name: Kent akademisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.460-474
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; the apartment complexes and housing development in Isparta city center were examined in terms of open and green areas. In this context, structural elements, architectural design principles and planted materials have been evaluated under landscape architecture major. A standard questionnaire was prepared in advance and applied to the responders who are take care the gardens of apartment complex housing sites. Hence, a random sampling method have been applied with face-to-face survey technique in 23 neighborhoods of Isparta city. The answers of responders who take care of gardens were noted. As a result of these data collection, it was aimed to reveal opinions and tendencies on public housing gardens. However, the plant and structural materials were determined with carefully examination by evaluating density and intended use. It has realized that apartment complex housing is a new concept and only some neighborhoods has these kinds of settlements in Isparta city. Moreover, there is not much differences have been observed for garden design principles. Although most of the gardens have sufficient surrounding elements and sitting-resting areas, many of gardens are insufficient structural elements such as; parking lot, children's playground, sports area, plant boxes, lighting elements, garbage bins and water elements. After the collecting data and site observations, some information has been supplied to responders with some suggestions under landscape architecture discipline.
Çalışmada; Isparta kent merkezinde yer alan site ve toplu konutlar, açık ve yeşil alanlar açısından irdelenmiştir. Bahçelerde yer alan yapısal uygulamalar ile bitkisel materyaller tespit edilerek peyzaj mimarlığı bakımından incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada, Isparta kent merkezindeki toplu konutlarda bahçe ile ilgilenen kişilere anket uygulanmıştır. Isparta kent merkezindeki 23 mahallede rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen toplu konut bahçeleri için yüz yüze anket uygulaması yardımıyla, kullanım amaç ve şekillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Toplam 23 adet anket uygulanmış ve bahçe ile ilgilenen yetkili kişilerin verdiği cevaplar değerlendirilmiştir. Bu amaçla, toplu konut/site bahçelerinde yer alan bitkisel ve yapısal materyaller ve uygulamaların yoğunluğu ve kullanım amacı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmaya göre toplu konut oluşumu Isparta kent merkezi için bazı mahalleler dışında henüz yeni olduğundan, bahçe düzenlenmeleri üzerine çok fazla bir benzerlik veya farklılıktan bahsetmek söz konusu değildir. Ayrıca çalışmada bahçelerin çevreleme elemanı ve oturma-dinlenme alanı açısından yeterli olmasına rağmen otopark, çocuk oyun alanı, spor alanı, bitki kasaları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları ve su elemanları açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, anketlerden elde edilen veriler ve yapılan arazi gözlemleri ışığında, toplu konut ve site bahçelerinin peyzaj tasarımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.