M. Biceps brachii'nin aksesuar humeral başı: Olgu sunumu


Creative Commons License

Yıldız E., Albay S., Yazar F., Kırıcı Y., Ozan H.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.31-33, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-33
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

55 yaşındaki bir kadın kadavranın sağ kolunda, m. biceps brachii'nin iki başına ek olarak, bir başının daha olduğu görüldü. Kasın diğer iki başı ve diğer kol kasları normal anatomik lokalizasyonundaydı. Ek olarak aynı taraf kolda, n. musculocutaneus m. coracobrachialis'i delmiyordu. M. brachialis'in origosunun medial ve üst tarafından başlayan aksesuar baş, m. biceps brachii'nin ortak tendonunda sonlanıyordu. Aksesuar baş, diğer iki başlar gibi n. musculocutaneus tarafından innerve ediliyodu. Literatürde infero-medial humeral baş olarak adlandırılan bu başın görülme sıklığı ırka göre değişmekle beraber; ortalama %7.7 - %12'dir. M. biceps brachii'nin ikiden fazla başa sahip olması, bu bölgenin cerrahisi sırasında anatomik oryantasyonda güçlük oluşturabilmektedir. Ayrıca pronator sendromunda olduğu gibi, nörovasküler yapılara bası oluşturabileceği de bildirilmiştir. Ayrıca kasın şiddetli kontraksiyonlarında, aponörotik tendonda (lacertus fibrosus, aponeurosis bicipitalis) oluşabilecek gerilme sonucu, tendonun altından geçen nörovasküler yapılar (a. brachialis, n. medianus) basıya maruz kalabilir. Bu gibi varyasyonların bilinmesi, cerrahi komplikasyonların önlenmesinde ve başarıda önemli olduğu kadar, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik uygulamalarda ayırıcı tanı bakımından önemlidir.