Farklı üst çene genişletme aygıtlarının maksilla ve mandibuladaki tedavi etkinlikleri: Denroalveoler değişikliklerin incelenmesi/ Treatment effects of Different Radip maxillary expansion devices on maxilla and mandible: Evaluation of Dentoalveolar changes


CANAN S., ŞENIŞIK N. E.

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 1-5 Ekim 2016, Gloria Kongre Merkezi, Antalya, 1 - 05 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes