, ”Dinin Estetik Değerler Üzerindeki Tesiri: İslâm ve Arap Şiiri Örneği”,


GÜRKAN N.

SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.14, pp.125, 2005 (Peer-Reviewed Journal)