Farklı Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)’nin Esteraz ve Glutathion S-Transferaz Enzim Düzeylerinin Belirlenmesi.


YORULMAZ SALMAN S., Bayrak F., Kılıçoğlu R., Sancar İ., AY R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-3, 2013 (Peer-Reviewed Journal)