Mean platelet volume is increased in infective endocarditis and it decrease after treatment


İÇLİ A., tayyar ş., VAROL E. , AKSOY F. , ARSLAN A., ERSOY İ., ...Daha Fazla

28. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye