Sağlıkta “4P Tıbbı”: Geleneksel Tıp Tarih mi Oluyor?


Creative Commons License

Çamlıca T., Eti Aslan F.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.382-387, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.52880/sagakaderg.1132907
  • Journal Name: Sağlık Akademisyenleri Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), CINAHL, MEDLINE, Index Copernicus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.382-387
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

4P medicine, today, has been put aside for long in medical practice since there is a notable lack of resources despite its visible traces in modern medicine. Recently referred as “the Glass Slipper of Cyndrella”, 4P medicine aims to develop proper medication in line with patients’ biological and cellular characteristics, to return to patient-oriented treatment rather than disease-oriented treatment, and to minimize risks by maintaining a holistic approach. However, nowadays, patients undergo a series of medical examinations and multiple tests like check-up tests regardless of their symptoms and personal characteristics. Therefore, how can one justify following the same medical procedures for everyone while 4P offers a personalized medical approach?  This study, therefore, aims to introduce 4P medicine as a traditional medical approach and to elaborate the significance of 4P medical practice.

Günümüzde 4P tıbbı, sağlık alanında sıklıkla karşılaştığımız ancak yeterli bilgi kaynağının olmaması nedeniyle aktif kullanamadığımız bir kavramdır. Özellikle son zamanlarda “Sindirellanın Ayakkabısı” ifadesiyle ele alınan bu kavram;  hastaların  biyolojik ve hücresel yapısına uygun ilaçları geliştirmeyi, hastalık odaklı tedaviden hasta odaklı tedaviye dönmeyi ve bireyleri bütüncül şekilde ele alarak hastalık risklerini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Ancak günümüzde hastalar; semptomlarına ve kişisel özelliklerine bakılmaksızın bir dizi tıbbi muayeneden ve check-up gibi her bireye uygulanan çoklu testlerden geçmektedir. Peki 4P tıbbı gibi kişiye özel bir sağlık yaklaşımı varken her bireye aynı tıbbi uygulamaları gerçekleştirmek ne kadar doğrudur? Bu amaçla bu derleme; 4P tıbbı hakkında bilgi vermek ve sağlık alanında 4P tıbbının önemine açıklık getirmek amacıyla ele alınacaktır.