Örgütsel iletişimde duygusal zekânın rolü: konaklama işletmelerinde bir araştırma


ŞEN DEMİR Ş., DEMİR M.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 2009 (Peer-Reviewed Journal)