BİRTAKIM ÇEŞİTLİ MUTFAK ATIKLARI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN MEZOFİLİK ŞARTLARDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ


DEMİR S., AÇIKEL Ü., TOPAL CANBAZ G., YALÇIN A. , ELİBOL E. A. , ŞENOL H.

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text