Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması


AKIN S., KALKAVAN A., Gülaç M.

Sportive Sight: Journal of Sports and Education (Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi), vol.3, no.1, pp.21-32, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Doing regular sports in the sportive competitions may effect motor development of contestant children positively. The aim of research was to investigate the effect of the regular sportive exercise on the development of 10-11 years old children’s motor skills. Participants were chosen from the children competing in interscholastic basketball (n=30) and badminton (n=30) competitions and sedentary children (n=30) in the education year 2012- 2013 in Kutahya. In research, the measurements of children’s motor proficiency was assessed by using the BOTMP-2 Short Form (Bruiniks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition). The BOTMP2-SF involves only 14 of the 46 items of the full test battery. The evaluation was done in 8 sub-tests (Fine Motor Precision, Fine Motor İntegration, Manual Dexterity, Bilateral Coordination, Balance, Running Speed and Agility, Upper-Limb Coordination, Strength). Collected data was analysed using one way analysis of variance (ANOVA) and post doc analysis was performed using Tukey’s multiple range test. According to test results, significant differences were found between the groups in 8 sub-tests. Consequently, it was found that doing regular exercise effects positively motor development of 10-11 years children. Keywords: Badminton, Basketball, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Fundamental Motor Skill, Interscholastic Competition.

Sportif yarışmalarda müsabık olan çocukların düzenli olarak spor yapması motor beceri gelişimini olumlu etkileyebilmektedir. Bu araştırmada, okullar arası müsabakalarda badminton ve basketbol dallarında yarışan ve spor yapmayan çocukların bazı motor beceri gelişimleri arasında bir fark olup olmadığını BOT-2 testinin kısa formunu kullanarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmaya Kütahya ilinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında okullar arası müsabakalara katılan 10-11 yaşlarında spor yapmayan 30, Badminton dalında ve Basketbol dalında müsabık olan 30’ar olmak üzere toplam 90 çocuk katılmıştır. BOT-2 testinin kısa formu; çizgi çizme, kâğıt katlama, yıldız kopyalama, kare kopyalama, para aktarma, kol ve bacak senkronizasyonu, el parmağı ve ayak senkronizasyonu, denge, çizgide yürüme, sıçrama, top yakalama, top sektirme, mekik ve şınav olmak üzere seçili 14 parçadan oluşturulmuştur. Değerlendirme 8 alt testte yapılmıştır (İnce Motor Beceri Hassaslığı, İnce Motor Beceri Bütünlüğü, El-Kol Koordinasyonu, El Hüneri, Çift Yönlü Koordinasyon, Denge, Koşu ve Çeviklik, Güç). Nokta puana dönüştürülmüş veriler SPSS 20.0 paket programında Tek Yönlü (One Way) Anova testi ile değerlendirilmiştir. Test sonuçlarına göre tüm alt testlerde gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuç olarak düzenli antrenmanın 10-11 yaş grubu çocuklarda motor becerilerin gelişimini olumlu olarak etkilediği gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Badminton, Basketbol, Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi, Temel Motor Beceri, Okullar arası Yarışmalar.