Kent Bölgeleşmenin Sosyoekonomik Mekansal ve Yönetsel Boyutları ve Dinamikleri


GÜL H., BATMAN S.

5. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu, TOPLUMSAL ÇEġĠTLĠLĠKYENĠ SÖYLEM, POLĠTĠKALAR, MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMALAR, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.333-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.333-348
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes